ಗಜಲ್

ಗಜಲ್

ಪ್ರಭಾವತಿ ಎಸ್ ದೇಸಾಯಿ

Silhouette of Mountain Under Cloudy Sky during Sunset

ವನವೇ ಋತುಮಾಸಕೆ ಸಂತಸದಲಿ ಚಿಗುರದಿರು ಅವನಿಲ್ಲ
ಸೂಸುವ ತಂಗಾಳಿಯೇ ಕೇದಿಗೆಯ ಕಂಪು ತರದಿರು ಅವನಿಲ್ಲ

ಮುಂಜಾವು ಒಲವಿನ ಇಬ್ಬನಿಗಳನು ಸುರಿದಿದೆ ಗರಿಕೆ ಮೇಲೆ
ತುಂಬಿ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದೆ ಮೊಗ್ಗು ದಳಗಳ ಬಿರಿಯದಿರು ಅವನಿಲ್ಲ

ದಿಗಂತದಲಿ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಮೂಡದೆ ಮಂಕಾಗಿದೆ ಬಾನು
ಮಾಮರದಲಿ ಕುಳಿತ ಕೋಗಿಲೆಯೇ ಹಾಡದಿರು ಅವನಿಲ್ಲ

ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಗಾನವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಕ್ಕುತಿವೆ ಯಮುನೆಯ ಅಲೆಗಳು
ಗೆಳತಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಓಕುಳಿ ಎರಚದಿರು ಅವನಿಲ್ಲ

ಶಶಿಗೆ ಮೋಡಗಳು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದು ಕಂಡು ನರಳುತಿದೆ ಇರುಳು
ಮುಗಿಲೇ ಸರಿದು ಬೆಳದಿಂಗಳ “ಪ್ರಭೆ” ಯ ಹರಡದಿರು ಅವನಿಲ್ಲ

*************************

2 thoughts on “ಗಜಲ್

Leave a Reply

Back To Top